geschiedenis2017-10-03T16:48:33+02:00

Wie zijn wij

Al vóór de Tweede Wereldoorlog werd door boerenzonen uit Reuver de ruitersport actief bedreven, en na de oorlog in 1945 werd de draad dan ook direct weer opgepakt. De oprichting van L.R.V. De Paardenvriend was een feit; de eerste leden waren boerenzonen uit Reuver, met hun paarden die er op de eerste plaats waren voor het verrichten voor arbeid op het land, en secundair voor de sport. Binnen L.V.R. De Paardenvriend stond vooral de afdeling dressuur, het vier- en achttal, hoog in het vaandel. Daarnaast namen de leden vaak deel aan dressuur-, spring-, cross country- en snelheidswedstrijden.

Eind jaren vijftig kwamen de eerste leden bij L.R.V. De Paardenvriend die géén directe binding hadden met de agrarische sector. Dit aantal nam vanaf toen gestaag toe en vandaag de dag is het ledenbestand (95 leden) een afspiegeling van de samenleving. Echter zal de nauwe verbondenheid met de agrarische sector altijd blijven bestaan.

L.V.R. De Paardenvriend groeide hard, en al snel werden er plannen gesmeed voor de bouw van een binnen-manege. Toen bleek dat de financiële risico’s bij deze bouw te groot waren voor L.R.V. De Paardenvriend, werd er gekeken naar nieuwe opties. Zo ontstond er een nieuwe stichtingsvorm welke zorg zou dragen voor de bouw en beheer van de manege. Op initiatief van Wiel van Willich, Jan Klinkers, Anjo Westendorff en Wies Crasborn-Janssen werd de Stichting Manege opgericht. In 1971 verrees de binnen-manege met een aantal stallen en al snel volgde een uitbreiding van het complex en de binnenbak.

De vereniging heeft 34 jaar lang (1956-1990) Wiel van Willick als voorzitter gehad. Hij was groot voorstander van de bouw en uitbreiding van de manege, de aankoop van omliggende gronden, het initiëren en opzetten van financiële acties en het organiseren van een groot jaarlijks concours hippique. Zijn vastberadenheid zorgde voor een stevig financieel fundament; een fundament waarop de huidige vereniging nog steeds verder bouwt.

Inmiddels heeft H.S.V. De Paardenvriend een uitstekende reputatie opgebouwd in de organisatie van concoursen en kampioenschappen. Zo kreeg Reuver verschillende kampioenschappen toegewezen. In 1970 Nederlandse Kampioenschappen (NK), in 1980 de Limburge Ponykampioenschappen en diverse keren (1985, 1995, 2002 en 2004) de Limburge Paardenkampioenschappen. Tevens organiseerde de vereniging in 2008 de Limburgse Kampioenschappen voor zowel pony’s als paarden. In de tussenliggende jaren is er onafgebroken een jaarlijkse concours hippique georganiseerd waar ruiters en amazones uit de gehele provincie deelnamen.

Maar niet alleen in het organiseren van concoursen en kampioenschappen was de vereniging druk, ook achter de schermen volgenden de ontwikkelingen elkaar op. Zo werd op 1 april 1994 de ruiterclub samengevoegd met de ponyclub. Door deze ontwikkeling vallen alle ruitersportactiviteiten in Reuver onder één bestuur. Op 1 januari 2000 werd de manege met bijbehorende grond door de Stichting Manege overgedragen aan de vereniging en in 2006 en 2007 werd de accommodatie grotendeels gerenoveerd. Alleen de vernieuwing van het dak werd uitbesteed, de overige werkzaamheden werden bijna geheel uitgevoerd
door Piet en Sjaak de Vlieger. Tijdens de clubkampioenschappen op 25 november 2007 vond de heropening van de accommodatie plaats.

Een nieuwe stichting, genaamd Stichting “De Vossenkuil” (onze locatie werd vroeger in de volksmond de Vossekoel genoemd) zag het levenslicht op 22-07- 2010. Deze stichting is opgericht met als doel de bouw en exploitatie van een nieuwe rijhal met kantine en bergruimte met de afmetingen 65 x 40. De stichting verhuurt de ruimte aan de vereniging. Na een periode van voorbereidingen ging in 2011 de bouw van start. Op 22 januari 2012 werd de nieuwbouw feestelijk geopend.

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Wylick, secretaris/penningmeester Ton Peeters en de bestuursleden Gerben Hoogeveen, Piet de Vlieger en Jan van Willick.

Nadat de nieuwbouw in gebruik was genomen kon de oude kantine gesloopt worden, waardoor de kleine rijhal 100m2 groter werd. Het oude voorportaal van de voormalige kantine met toiletten, werd tevens geheel gerenoveerd en wordt de “kleine kantine “genoemd

Nu binnen alles pico bello in orde is bestond er nog de wens om de buitenterreinen een facelift te geven, echter onze schatkist was lig. Met medewerking van de Provincie Limburg en de Gemeente Beesel werd het financieel haalbaar om buiten twee all weather ruiterpisten aan te leggen. Deze werden tijdens de Regio Kampioenschappen Limburg op 6 en 7 augustus 2016 feestelijk in gebruik genomen.
In 2017 werden de laatste grote investeringen uitgevoerd door de aanleg van een klinkerverharding op de bezoekersparkeerplaats, een klinkerverharding bij de mestvaalt, nieuwe afrastering en beplanting aan de voorzijde.

Nu de taak aan alle leden om de accommodatie goed te onderhouden en maximaal gebruik te maken van alle faciliteiten en dat alles ten behoeve van de ruitersport in regio Venlo-Roermond met als middelpunt de manege in Reuver.

Tijdlijn

1945
juli 4

Oprichting L.R.V. De Paardenvriend

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd door de boerenzonen uit Reuver de ruitersport weer opgepakt. Deze had lange tijd stilgelegen, en nu men weer begon met de ruitersport werd het tijd om een ruitersportvereniging op te richten: De Paardenvriend

1956
juli 4

Nieuwe voorzitter

Wiel van Willick trad in 1956 aan als voorzitter van L.R.V. De Paardenvriend

1970
juli 4

Nederlandse Kampioenschappen

Voor de eerste keer kreeg Reuver de Nederlandse Kampioenschappen toegewezen. Deze werden georganiseerd door L.R.V. De Paardenvriend

1971
juli 4

Oprichting Stichting Manege

Al langer waren er plannen voor de bouw van een binnen-manege. Omdat dit voor L.R.V. De Paardenvriend veel financiële risico’s met zich meebracht, werd er een stichting opgericht; Stichting Manege

1975
juli 4

Uitbreiding manege

Al snel werd de binnen-manege uitgebreid; in 1975 werd de binnenbak met maar liefst 10 meter in lengte verlengd en werden er tevens toiletten en een kantine gebouwd

1980
juli 4

Limburgse Ponykampioenschappen

L.R.V. De Paardenvriend organiseerde de Limburgse Ponykampioenschappen in haar nieuwe binnen-manege

1985
juli 4

Limburgse Paardenkampioenschappen

L.R.V. De Paardenvriend organiseerde de Limburgse Paardenkampioenschappen

1986
juli 4

Aankoop grond

Het pachtcontract van de grond rondom de manege liep af; de grond werd gepacht van de H. Lambertusparochie. Echter wilde deze parochie de grond graag verkopen, en dus sloegen de Stichting Manege en L.R.V. De Paardenvriend de handen ineen en kochten zij samen de grond. Deze grond werd gebruikt als concours-terrein

1994
juli 4

Samenvoeging pony- en ruiterclub

In 1994 werden alle ruitersportactiviteiten in Reuver samengevoegd onder één bestuur; de ruiter- en ponyclub fuseerden en gingen verder onder de naam H.S.V. De Paardenvriend

1995
juli 4

Limburgse Paardenkampioenschappen

L.R.V. De Paardenvriend organiseerde de Limburgse Paardenkampioenschappen

2000
juli 4

Ontbinding Stichting Manege

Sinds 1998 vonden er gesprekken plaats over de toekomst van Stichting Manege. In 1999 kwamen de besturen van zowel de Stichting Manege en H.S.V. De Paardenvriend tot een overeenstemming. Na een overleg met de ledenvergadering werd op 1 januari 2000 de Stichting Manege officieel opgeheven

2002
juli 4

Limburgse Paardenkampioenschappen

L.R.V. De Paardenvriend organiseerde de Limburgse Paardenkampioenschappen

2004
juli 4

Limburgse Paardenkampioenschappen

L.R.V. De Paardenvriend organiseerde de Limburgse Paardenkampioenschappen

2006
juli 4

Renovatie binnen-manege

In 2006 werd er gestart met de renovatie van de binnen-manege. Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd door Piet en Sjaak de Vlieger. Alleen de renovatie van het dak werd uitbesteed.

2007
juli 4

Renovatie binnen-manege

Ook in 2007 werd er gestaag verder gewerkt aan de renovatie van de manege. Tijdens de clubkampioenschappen op 25 november 2007 werd de gerenoveerde accommodatie officieel heropend

2010
juli 22

Stichting “De Vossenkuil”

Nadat de kogel door de kerk was en besloten was de manege flink te gaan uitbreiden. Werd op 22-07-2010 een nieuwe stichting opgericht genaamd: De Vossenkuil.

(onze locatie werd vroeger in de volksmond de Vossekoel genoemd)

2012
januari 22

Hippisch Centrum de Vossenkuil

In 2012 werd een grote nieuwe manege gebouwd, welke samen met de gerenoveerde kleinere manege van H.S.V. De Paardenvriend een hippisch centrum vormde. Op 22 januari 2012 was de officiële opening van deze accommodatie en was ‘Hippisch Centrum de Vossenkuil’ een feit.

februari 3

“Kleine”Kantine

Nadat de nieuwbouw in gebruik was genomen kon de oude kantine gesloopt worden, waardoor de kleine rijhal 100m2 groter werd. Het oude voorportaal van de voormalige kantine met toiletten, werd tevens geheel gerenoveerd en wordt de “kleine kantine “genoemd

2016
maart 3

Buitenterreinen

Nu binnen alles pico bello in orde is bestond er nog de wens om de buitenterreinen een facelift te geven, echter onze schatkist was leeg. Met medewerking van de Provincie Limburg en de Gemeente Beesel werd het financieel haalbaar om buiten twee all weather ruiterpisten aan te leggen.

augustus 6

Regio Kampioenschappen 2017

Tijdens de Regio Kampioenschappen Limburg op 6 en 7 augustus 2016 werden de gerenoveerde buitenterreinen feestelijk in gebruik genomen.

2017
maart 3

Klinkerverharding

In 2017 werden de laatste grote investeringen uitgevoerd door de aanleg van een klinkerverharding op de bezoekersparkeerplaats, een klinkerverharding bij de mestvaalt, nieuwe afrastering en beplanting aan de voorzijde.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut lacus tortor. Proin quam orci, sagittis eget interdum tempus, tempor et justo. Aenean consectetur nibh blandit quam luctus congue. Nunc sit amet pellentesque urna. Nam ullamcorper auctor dolor, eu efficitur nibh accumsan sit amet. Nunc massa turpis, gravida sit amet convallis quis, blandit sed erat. Maecenas molestie, dui id mollis efficitur, ex velit malesuada metus, id pulvinar augue elit at ipsum. Vestibulum mattis felis nec urna gravida bibendum et eu nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Wie zijn wij

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut lacus tortor. Proin quam orci, sagittis eget interdum tempus, tempor et justo. Aenean consectetur nibh blandit quam luctus congue. Nunc sit amet pellentesque urna. Nam ullamcorper auctor dolor, eu efficitur nibh accumsan sit amet. Nunc massa turpis, gravida sit amet convallis quis, blandit sed erat. Maecenas molestie, dui id mollis efficitur, ex velit malesuada metus, id pulvinar augue elit at ipsum. Vestibulum mattis felis nec urna gravida bibendum et eu nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut lacus tortor. Proin quam orci, sagittis eget interdum tempus, tempor et justo. Aenean consectetur nibh blandit quam luctus congue. Nunc sit amet pellentesque urna. Nam ullamcorper auctor dolor, eu efficitur nibh accumsan sit amet. Nunc massa turpis, gravida sit amet convallis quis, blandit sed erat. Maecenas molestie, dui id mollis efficitur, ex velit malesuada metus, id pulvinar augue elit at ipsum. Vestibulum mattis felis nec urna gravida bibendum et eu nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Wie zijn wij

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut lacus tortor. Proin quam orci, sagittis eget interdum tempus, tempor et justo. Aenean consectetur nibh blandit quam luctus congue. Nunc sit amet pellentesque urna. Nam ullamcorper auctor dolor, eu efficitur nibh accumsan sit amet. Nunc massa turpis, gravida sit amet convallis quis, blandit sed erat. Maecenas molestie, dui id mollis efficitur, ex velit malesuada metus, id pulvinar augue elit at ipsum. Vestibulum mattis felis nec urna gravida bibendum et eu nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut lacus tortor. Proin quam orci, sagittis eget interdum tempus, tempor et justo. Aenean consectetur nibh blandit quam luctus congue. Nunc sit amet pellentesque urna. Nam ullamcorper auctor dolor, eu efficitur nibh accumsan sit amet. Nunc massa turpis, gravida sit amet convallis quis, blandit sed erat. Maecenas molestie, dui id mollis efficitur, ex velit malesuada metus, id pulvinar augue elit at ipsum. Vestibulum mattis felis nec urna gravida bibendum et eu nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

contact

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

HSV De Paardenvriend
Bergerhofweg 2
5953 NR Reuver

T: 077-474 46 78
E: info@hsvdepaardenvriend.nl