Dit informatiepakket is voor onze leden, maar ook voor kandidaat-leden die belangstelling hebben om lid te worden bij H.S.V. De Paardenvriend. Middels dit informatiepakket willen wij u uitgebreid informeren over onze vereniging en de paarden- en ponysport.

Nu de buitenaccommodatie een volledige metamorfose heeft ondergaan werd het tijd de regels die we als vereniging hanteren nog eens tegen het licht te houden en daar waar nodig te wijzigen en aan te vullen. Met deze publicatie zijn de regels van kracht en gelden die voor iedereen die gebruik maakt van de binnen of buitenaccommodatie of men nu lid is of tegen een vergoeding gebruikt maakt van de accommodatie.

De regels zijn nodig om duidelijkheid te scheppen en de accommodatie in “conditie” te houden. Naast het bestuur krijgen beheerders de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan alle gebruikers.

Voor nieuwe leden;
Als mogelijke nieuwkomer is het voor u en ons belangrijk dat u zich snel thuis voelt bij de verenging. Vandaar dat wij u  dit informatiepakket aanbieden met hierin een korte geschiedenis van H.S.V. De Paardenvriend en dingen die u over de vereniging moet weten en algemene informatie die u wellicht kunt gebruiken. In de bijlagen vindt u het organigram van de vereniging en het huishoudelijk-, het accommodatie- en het lesreglement. Nadat u lid bent geworden kunt u desgewenst een exemplaar van de huidige lesindeling en het volledige beleidsplan aanvragen. In 2015 bestond de vereniging 70 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een boek uitgebracht “70 jaar Paardensport in Reuver”. Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van dit boek.

informatie pakket